3 stvari na koje morate paziti kod kupnje zemljišta za gradnju kuće

Planirate kupnju zemljišta za gradnju kuće? Dobra cijena i odličan pogled svakako su bitni, no donosimo vam i 3 važne stvari na koje morate paziti kod kupnje zemljišta.

Građevinska zona i urbanistički uvjeti

Prije kupnje zemljišta najvažnije je provjeriti nalazi li se zemljište u građevinskoj zoni. Također, bitan podatak su i urbanistički uvjeti koji vrijede za tu česticu.

Prije planiranja izgleda kuće istražite česticu!

Urbanističkim uvjetima određena je minimalna površina čestice za gradnju kuće, dozvoljena izgrađenost čestice, koliko katova smijete graditi, koliko se morate odmaknuti od susjeda i slično. Uvjeti se razlikuju ovisno o prostornom planu. Primjerice, minimalna veličina građevne čestice je najčešće 300-400m2, izgrađenost do 30%, udaljenost od susjedne međe minimalno 3m i slično.

Kako bi dobili ove podatke, savjetujemo da zatražite Lokacijsku informaciju u nadležnom Odjelu za graditeljstvo (*naziv se razlikuje unutar HR). Također, prostorni planovi, tj.njihovi grafički i tekstualni dijelovi trebali bi biti dostupni za pregled online ili ih možete naći pretraživanjem službenih stranica nadležnog grada ili županije.

Za analizu urbanističkih uvjeta i detaljniju provjeru možete angažirati i arhitektonski ured.

Za gradnju buduće kuće bitna je infrastruktura

Dostupnost prometne i kolne infrastrukture

Najvažnije u ovoj stavci je da zemljište na kojem planirate gradnju ima pristup na javnu prometnicu – ulicu ili cestu. Ukoliko pristup na javnu prometnicu nije direktan, svakako provjerite da imate pravo služnosti puta kojim je čestica povezana na javnu prometnicu i da je pravo služnosti upisano u zemljišne knjige.

! Napomena: neki gradovi ne dozvoljavaju formiranje građevinske čestice korištenjem služnosti puta, pa se svakako raspitajte u nadležnom Odjelu za graditeljstvo, kako bi bili sigurni u status čestice koju želite kupiti.

Za gradnju buduće kuće bitna je i dostupnost komunalne infrastrukture, kako bi prilikom gradnje bili u mogućnosti kuću priključiti na struju, vodu, odvodnju ili plin.

Što je postojeća infrastruktura bliže zemljištu, niži su i troškovi priključenja.

Planirajte financijsku konstrukciju
Idealna pozicija ne znači i idealne uvjete gradnje

Van urbanih sredina najčešće nema sustava odvodnje, u tom slučaju na čestici ćete morati planirati sabirnu jamu.

Čisti papiri

Prije kupnje svakako provjerite da čestica ima „čiste papire“ tj. čisto stanje u katastru i gruntovnici, te da se stanje na papiru poklapa s onime na terenu. O tome smo već dosta pisali pa nije zgoreg da se podsjetite i na vrijeme informirate.

Za detaljniju provjeru preporučujemo angažirati geodeta, a jednom kad kupite zemljište, svakako bi bilo preporučljivo iskolčiti međe, kako bi i vi i vaši susjedi bili suglasni s njima.

Ako planirate kupiti dio zemljišta – i to je moguće. U tom slučaju potrebno je izvršiti i provesti parcelaciju zemljišta prije same kupnje.

A kolike su cijene građevinskih zemljišta?

Cijene građevinskih zemljišta dosta variraju ovisno o atraktivnosti lokacije, veličini čestice i dostupnosti infrastrukture, te se kreću oko 150 eura/m2 u široj zoni Zagreba, oko 30-50eura/m2 u manjim gradovima u blizini Zagreba, a niže su što su lokacije dalje od urbanih ili turističkih  središta.

Tatjana Liktar Elez je ovlaštena arhitektica te osnivačica arhitektonskog ureda METAR MILIMETAR. U svom radu teži arhitekturi koja je odmjeren spoj funkcionalnosti, estetike i ugode, imajući na umu da je svaki metar, centimetar, a ponekad i milimetar bitan kako bi se prostor što bolje i kvalitetnije koristio.