Provjera nekretnine je važan korak prije kupnje. Kako doznati što piše u gruntovnici i katastru zna Blaženka Mičević

Blaženka Mičević zna sve o geodeziji.  Doktorica je znanosti i poduzetnica u tipično muškom zanimanju. To je nimalo  ne ometa u njezinu cilju da promovira struku koju voli i živi. Iako se  na prvi pogled ne čini tako, geodeti su itekako upućeni u to kako izgleda provjera vlasništva nekretnine i što nikako ne biste smjeli preskočiti prilikom  prodaje ili kupnje. Kad zapne – zovi geodetu.

Pa evo, pozvali smo Blaženku da nam jednostavno, kako samo ona to zna, objasni što je to gruntovnica, katastar, eizvadak i ostala čudesa koja morate razumjeti ako imate nekretninu.

Provjera vlasništva nekretnine

Prilikom  prodaje ili kupnje nekretnine najčešće koristimo usluge  agencija ili odvjetnika. Kako nam kod provjere nekretnine može pomoći geodet? Kakva  je veza između geodezije i nekretnina?

Posao geodeta je vezan za nekretnine, za sve što se nalazi na jednoj čestici zemljišta.  Geodet ti treba i kad se kupuje i kad se prodaje nekretnina. Prvenstveno,  kad treba provjeriti kakvo je stanje u katastru i zemljišnoj knjizi – gruntovnici. A svakako treba provjeriti sljedeće: je li nekretnina  upisana na vlasnika od kojeg se kupuje, jesu li riješena vlasnička pitanja, je li nekretnina  ucrtana u katastar i zemljišnu knjigu. Ukratko, geodeti mogu otkriti što točno kupujete i je  li  upisano stanje baš onakvo kakvo je na terenu. 

Čisti papiri duga ljubav. Što znači 1/1?

Što znači izraz „čisti papiri“? Što sve treba provjeriti kod kupnje ili prodaje nekretnine?

Ako misliš da je 1/1 samo razlomak, onda ti definitivno treba pomoć geodeta, to je prvo! Jedan kroz jedan znači da mora biti jedan vlasnik i u katastru i u zemljišnoj knjizi, da je upisana jednaka  površina i sve što postoji na određenom terenu. 

Ne možete imati kuću na terenu,  a u gruntovnici upisanu livadu na svoga pokojnog didu.

Blaženka Mičević

Kako provjeriti status nekretnine, je li dovoljan e izvadak?

E izvadak pokazuje vlasništvo, upis vlasništva, što nije dovoljno. Zemljišno-knjižni izvadak dokazuje vlasništvo, ali treba provjeriti i posjedovni list i kopiju katastarskog plana da bi to onda bilo 1/1.   Ako imate isti upis  u katastarskom planu i u gruntovnici  onda ste sigurni da je nekretnina koju kupujete i ono što stvarno dobivate.

Je li moguće od doma obaviti sve oko provjere nekretnine?

Na web stranici www.katastar.hr možete provjeriti stanje katastra i tamo će vas linkom odvesti i na stanje u gruntovnici. Osnovno što morate znati je na kojoj katastarskoj čestici se nalazi vaša nekretnina. Moguće je pregledati stanje nekretnine i putem kućne adrese i broja, to jest nešto kompliciranije  i tu vam mogu uskočiti stručnjaci poput geodeta.

Cilj je uređena zemlja

Gruntovnica ili katastar, što gledati?

Koja je veza katastra i gruntovnice iliti zemljišne knjige? Podaci su često različiti, komu vjerovati?

Katastar vodi evidencije posjedništva i bilježi sve ono što postoji na terenu. Gruntovnica vam kaže tko je vlasnik. Gruntovni izvadak bi trebao u svom A listu imati sve ono što piše u katastru i to je ta veza.  Broj katastarske čestice i površina trebaju biti identični.

Za većinu čestica ti podaci nisu usklađeni i tu je taj problem koji mi imamo na terenu, kao i većina drugih zemalja koje imaju  dualni sustav registracije nekretnina kroz katastar i zemljišne knjige. To možemo zahvaliti Mariji Tereziji i austrougarskom nasljeđu.

Veći je  problem što se ne radi na usklađivanju tih podataka u postupku digitalizacije. Prenijeli smo neispravne i netočne podatke s papira u digitalni oblik. Katastarske izmjene su skupe i dugo traju.

Ako nam je važno da svakih 10 godina popisujemo stanovništvo, ako 1 godišnje registriramo svoje automobile, pitam se, zašto nam nije važno da neka  područja nismo izmjerili od Marije Terezije?

Blaženka Mičević

 Na jednoj nekretnini sto suvlasnika

Poznato je da volimo posjedovati nekretnine, ali se baš i ne volimo brinuti o njima, kakvo je stanje na terenu?

To je istina, više od 80 posto zemljišta je neusklađeno . Znači da nisu isti podaci u katastru i zemljišnoj knjizi. Mi još uvijek imamo katastarske planove od Marije Terezije.

Osmislila si i  promoviraš akciju #čistipapiridugaljubav, što ti je cilj?

Upravo to nesređeno stanje katastra i zemljišnih knjiga je najbolja motivacija. Na nekim područjima Hrvatske, na primjer u Dalmaciji i u Istri imamo upisane po stotine suvlasnika na jednoj nekretnini. Ostavine se nisu rješavale i sve se prebacivalo na neke nove nasljednike. I zato sad imamo jako puno zemljišta i nekretnina koje vlasnici ne mogu prodati, ne može se investirati niti  graditi. S takvim nekretninama ne može se apsolutno ništa raditi. Želimo pokrenuti usklađivanje registara s pravim stanjem na terenu, bez toga nema ni investicija.

Cilj nam je osvijestiti ljude i informirati ih što znači brinuti se o svojoj nekretnini.Geodeti tu mogu odigrati veliku ulogu.

„Nakon 16 godina iskustva u struci mogu sa sigurnošću utvrditi tri stvari: 1. malo tko ima prijatelja geodeta. Svi imaju za prijatelje liječnike, odvjetnike ili ekonomiste 2 . malo tko zna što geodet radi i koje probleme im može riješiti,  3. mnogi ne znaju kada i kako angažirati geodeta“

Blaženka Mičević
Jedna nekretnina, a stotinu vlasnika

Provjera nekretnine-pojmovi koje morate znati

GRUNTOVNICA – ako te zanima tko je vlasnik nekretnine otiđi po zemljišno-knjižni izvadak u gruntovnicu ili digitalno preuzmi e izvadak

KATASTAR – ako te zanima je li kuća koja postoji na terenu upisana i u registrima

ZK IZVADAK– pokazuje tko je vlasnik nekretnine – to je vlasnički list

E IZVADAK– digitalni oblik vlasničkog lista

VLASNIČKI LIST – isto što i zk izvadak – pokazuje da si vlasnik nekretnine

UPORABNA DOZVOLA – dokaz da je nekretnina izgrađena u skladu sa zakonom

KATASTARSKA ČESTICA – jedinstvena brojčana oznaka svake nekretnine

KATASTARSKA OPĆINA – jedinstveni naziv područja na kojem se nalazi nekretnina

POSJEDNIŠTVO – oblik prava na nekretninu. Onaj tko je posjednik ne mora biti i vlasnik

VLASNIŠTVO – stvarno pravo na nekretnini koje se dokazuje vlasničkim listom

dr.sc. Blaženka Mičević

blazenka.micevic@agrodet.hr

www.agrodet.hr