Država prodaje nekretnine – jedan stan košta samo 25 tisuća eura

Prodaja nekretnina u vlasništvu države do 6. studenoga. Ponuđeno 13 stanova.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je dva javna poziva  kojima prodaje nekretnine u svom vlasništvu. Jedan natječaj odnosi se na stanove, a drugi na građevinska i zemljišta sa zgradama.

Javni poziv trajat će do 6. studenog. Ponuđeno je na prodaju 13 stanova.  Za svaki je objavljena dokumentacija koja sadrži fotografije stana te neslužbenu kopiju zemljišno knjižnog izvatka.  Osim  podataka o adresi, kvadraturi i poziciji u zgradi, za svaki stan je navedena i početna cijena, iznos jamčevine, kao i termin u kojem će stan biti dostupan za razgledavanje.

Stanovi  za renovaciju

Iz priloženih fotografija se vidi da su svi stanovi u prilično lošem stanju.  11 stanova nalazi se na raznim lokacijama u Rijeci, a dva u Kaštel Štafiliću.

Jedan od stanova u Kaštel Štafiliću, površine 46,97 četvornih metara, ima i utvrđenu najvišu početnu cijenu, 436 tisuća kuna.

Najmanji stan površine svega 17,88 četvornih metara, nalazi se na šestom katu zgrade u Rijeci, a početna mu je cijena 187 tisuća kuna, odnosno 25 tisuća eura.

Ponude se podnose  na adresu resornog ministarstva  u Ulici Ivana Dežmana 10 u Zagrebu, putem pošte ili donošenjem u urudžbeni zapisnik, a krajnji rok za pristizanje ponuda je 6. studenog ove godine do 10 sati, kada će se održati i njihovo javno otvaranje.

Svi stanovi se prodaju u zatečenom stanju, po principu “viđeno – kupljeno”.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama.