Poziv vlasnicima kuća i stanova te zaštićenim najmoprimcima koji su u vrijeme potresa stanovali, imali prebivalište ili boravište u nekretninama koje su označene kao neupotrebljive ...