potres-u-zagrebu

Država plaća najamninu stradalima u potresu. Prijava za privremeni krov nad glavom u 5 koraka

Poziv vlasnicima kuća i stanova te zaštićenim najmoprimcima koji su u vrijeme potresa stanovali, imali prebivalište ili boravište u nekretninama koje su označene kao neupotrebljive. 

Crvena oznaka

Probudio sam se u bunilu, na podu pokraj kreveta,  jer me potres bacio s kreveta. Nikad prije nisam osjetio takav panični strah za život, užasnutost i nemoć. Trajalo je strahovito dugo, bio sam siguran da ću poginuti.“

To je samo jedno od svjedočanstava ljudi koji su u potresu izgubili dom, a podsjetimo,  samo u Zagrebu je 1000 zgrada označeno kao neuporabljivo.  Nisu sigurne za život. Mnogi su se sklonili kod prijatelja i rodbine, 500tinjak ljudi je smješteno u studentski dom. Iselili su se iz svojih domova bez roka povratka, jer očekivani Zakon o obnovi nije donesen. 

Rok za prijavu financiranja najamnine 

Privremeni smještaj, uz financiranje najamnine mogu zatražiti stanovnici Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.  Bitno je naglasiti jedan uvjet koji kaže da ne smiju imati u vlasništvu drugu nekretninu u blizini, točnije  20 kilometara od adrese nastradalog doma. Najkasnije 60 dana od objave javnog poziva, do  sredine srpnja mogu se slati prijave za plaćanje najamnine za zamjenski stan.  Ugovori bi trebali biti zaključeni do kolovoza 2020. godine. 

Postupak prijave  ima dvije faze

Osoba koja se prijavljuje mora dokazati da zadovoljava uvjete za financiranje najamnine, što se potvrđuje rješenjem o ostvarenom statusu.  Nakon toga se sklapa ugovor o najmu koji se onda dostavlja nadležnom ministarstvu, a to je Ministarstvo državne imovine.  Kontakt informacije svakim radnim danom od 8:30 do 16:30 sati na telefon: 01/6448-900 ili email: financiranje.najamnine@midim.hr   

Zagrebački stanovi

Iznos koji  se može dobiti za najam stana u Zagrebu

Prosječna cijena najma stana u Zagrebu je 70 kuna po četvornome metru te se prema njoj izračunava cijena najma za stradale u potresu. 

Računa se da je jednoj osobi, samcu, za život potrebno 35 m2. Za svakog dodatnog člana kućanstva dodaje se 10 m2. Maksimalna stanarina za samca tako će iznositi 2.450 kuna, a za četveročlanu obitelj 4.550 kuna. Najam će se plaćati dok se ne obnovi nekretnina, najkasnije  do 1. rujna 2021. ili do revizije oznake oštećenja. Primjerice, ako sanacijom zabatnog zida ili krova zgrada umjesto crvene dobije žutu naljepnicu. 

Kako ostvariti pravo na financiranje najamnine, s kojim dokumentima?

1 Vlasnici trebaju dostaviti izvadak iz zemljišne knjige ili drugu ispravu kojom dokazuju vlasništvo ili ugovor o najmu ako je riječ o zaštićenim najmoprimcima. 

Traže se i tri  Izjave, napisane na istom papiru, kojeg treba ovjeriti kod javnog bilježnika.  

2 U izjavi potpisom jamčite  da  članovi kućanstva ne  posjeduju drugu nekretninu u krugu od 20 kilometara od adrese oštećenog doma. 

3 Drugom izjavom potvrđujete da ste kobnog 22. ožujka uistinu živjeli u oštećenoj nekretnini. 

4  I na kraju dajete privolu da se vaši podaci mogu javno objaviti, zbog interesa javnosti. 

5  Potrebno je priložiti i uvjerenje iz policije  o prebivalištu, odnosno boravištu

Svi obrasci nalaze se na stranicama Ministarstva državne imovine. Potrebno ih je „skinuti“ i ispuniti. Također, postoji i predložak ugovora o najmu stana. 

Obrasci i potrebni dokumenti dostavljaju se neposredno u Ministarstvo državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: pisarnica.gradjani@midim.hr    

Oni koji su već smješteni u podstanarskim stanovima  trebaju priložiti postojeći ugovor s najmodavcu pa će se i njima financirati najamnina. 

Poziv iznajmljivačima

Ministarstvo državne imovine poziva i iznajmljivače koji svoje stanove žele dati u najam da se jave s propisanim obrascima. Naravno, moraju imati čisto vlasništvo, a jedan od uvjeta koji moraju ispunjavati je da nemaju poreznog duga.