Koji su uvjeti dovoljni za APN kredit i što je sve potrebno napraviti kad je zahtjev odobren, a tome se svi nadaju, zar ne?

Otvoren je ovogodišnji natječaj za subvencionirane stambene kredite. I… utrka počinje. Pitanje koje si ovih dana postavlja nekoliko tisuća ljudi je: Koji su uvjeti potrebni da bismo dobili APN kredit?

Ako i vas to zanima vjerojatno ste već pronašli svoj dom iz snova. Konačno. Prodavatelj je popustio s cijenom, pružili ste jedno drugom ruku. Bio je to mukotrpan i dug proces, ali tu je, prostor koji ima vibru, vidite se u njemu barem idućih 20 godina.

Prijavljujete se preko odabrane banke s potrebnom dokumentacijom za APN 2022. I tu se roje nova pitanja: što sad, imam li sve papire, do kad je natječaj otvoren, kad će isplata, koje su mi obveze? Pa evo, pročitajte u nastavku sve bitne uvjete za APN 2022.

Do kad je otvoren APN natječaj 2022?

Jedno od najčešćih pitanja je do kad će biti natječaj otvoren. Tu nema nikakvih promjena u odnosu na protekle godine. Jedinstveni odgovor je – dok se ne potroši novac predviđen za ovaj natječaj. A taj iznos za ovu godinu iznosi 50 milijuna kuna.  Prema prvim procjenama očekuje se da će oko 4.500 obitelji riješiti svoje stambeno pitanje.

APN u brojkama

Najveći broj zahtjeva za APN kredite primljen je 2020. godine, kada su bila otvorena dva natječaja.

Stanarica.hr

Najveći broj zahtjeva stigne u prvim tjednima natječaja. Kako vrijeme odmiče, APN prema broju pristiglih zahtjeva i u kontaktu s bankama, procjenjuje koliko je novca ostalo te najavljuje kraj natječaja.

Prema dosadašnjim natječajima, rok za prijavu je oko mjesec dana.

Koji je krajnji rok za prijavu na natječaj?

S obzirom da je riječ o natječaju po principu „najbrži prst“, odnosno da se zahtjevi razmatraju prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva, najbolje je i najsigurnije štreberski se prijaviti što prije.

No, ima nade i za one koji su zakasnili na otvorenje. Dobar primjer je Kristian, koji je dobio poticaj za kuću. Potraga za nekretninom se otegnula, ispričao nam je. Prvi su put išli razgledati kuću koja im se svidjela kad je APN natječaj već počeo.

Istina, bilo je napeto, kaže, ali uz pomoć kreditnog savjetnika stigli su se prijaviti sa svom papirologijom-zadnji dan natječaja. Uvjeti za APN kredit bili su ispunjeni i ostvario je poticaj. Znači, moguće je! Ako slijedite pravi put do subvencioniranih stambenih kredita.

Papiri su predani  zadnji dan natječaja, to vam sve govori o tome koliko je tih dva tjedna bilo napeto jer morate prikupiti svu dokumentaciju

Kristian Sabol
Put do subvencije nije jednostavan, ali se isplati

Potrebni dokumenti za prijavu na APN natječaj

Za sve koji su u fazi pripreme dokumentacije, informirajte se i pripremite na vrijeme „papirologiju“ koju nitko ne voli. Sve što vam je potrebno možete ukratko pročitati na stranicama APN-a.

Zahtjev se najprije predaje u odabranoj banci u kojoj se i podiže stambeni kredit.

Kako biste dokazali vlasništvo nekretnine, treba prikupiti neke uobičajene tražene dokumente. Vlasnički list, posjedovni listi i izvadak iz katastarskog plana moguće je pronaći i preko usluge e-građani.

Mnogima je veliki problem uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju, koju APN uvjetuje. I to je tako, ma koliko se bunili protiv toga. Uporabnom dozvolom se potvrđuje da je nekretnina koju kupujete legalna. To je jedan od važnih uvjeta za APN kredite.

Predugovor o kupnji nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika, u ovoj fazi prijave.

Oni koji su uspješno prošli sve korake savjetuju da u kupoprodajnom ugovoru stavite što duži rok plaćanja, jer se odobravanje i realizacija kredita zna otegnuti i na više mjeseci.

Isplata stambenog APN kredita

Prema dosadašnjim iskustvima, prve isplate mogle bi biti početkom lipnja, a prvi anuiteti ili rate u srpnju. Neki prosječni rok je, pokazalo se, od 2 do 4 mjeseca.

Nije precizirano u kojem roku APN mora donijeti odluku ispunjavate li sve uvjete, ali obično ta odluka stigne u roku mjesec dana. Neke su o tome obavještavali i izravno, telefonom.

Kad je odobren, zahtjev se vraća u banku koja je dužna u roku 8 dana napraviti Ugovor o subvencioniranom kreditu za tri ugovorne strane: kupca, banku i APN.

Banka priprema i Sporazum o zasnivanju založnog prava kojim se upisuje hipoteka  i potrebna sredstva osiguranja (Izjava o zapljeni po pristanku dužnika, zadužnica i polica osiguranja) Kod javnog bilježnika ovjerava se dokumentacija za banku  kao i kupoprodajni ugovor.  

Ne zaboravite da vas čeka još jedan trošak – porez 3 posto od vrijednosti nekretnine (osim u slučaju kad kupujete novogradnju). Bilježnik po službenoj dužnosti šalje kupoprodajni Poreznoj upravi te u roku mjesec dana stiže uplatnica.

Kad dobijete tabularnu izjavu kojom se potvrđuje da ste prodavatelju isplatili novac, morate riješiti i gruntovnicu. Taj korak možete napraviti i kod javnog bilježnika. Rok je 60 dana, u suprotnome plaća se kazna u iznosu 500 kuna.

S potpunom dokumentacijom brže do APN kredita

Natječaj po principu najbrži prst i dopune zahtjeva

Subvencioniranje kredita se odobrava prema vremenu zaprimanja potpunog zahtjeva u APN-u.

To znači da se primjenjuje dobro poznati sistem najbrži prst. Zato su u prvim natječajima na sam dan otvorenja natječaja pred vratima u ranu zoru predstavnici banaka stajali u redovima. Pozivi za dopunu zahtjeva za subvencioniranje kredita upućuju se redom prema vremenu njihova zaprimanja, a odobravaju se redom prema vremenu kada su dopunjeni, odnosno kada je zahtjev potpun.

Potrudite se da predate potpunu dokumentaciju. APN može tražiti dopune, što nije neuobičajeno, ali se onda produljuje vrijeme odobravanja subvencioniranog kredita.

Stanarica.hr

Prijava vlasnika na adresu- novi uvjeti za APN kredit

Nedavnim izmjenama zakona korisnik subvencije, ali i svi članovi kućanstva moraju prijaviti prebivalište na adresi kupljenog stana ili kuće. Rok je 30 dana od stupanja u posjed. I tako mora biti sve do isteka roka od dvije godine nakon roka subvencioniranja kredita.

To znači da kada APN prestane subvencionirati vašu ratu kredita, još dvije godine morate imati prebivalište na adresi kupljenog stana.

Ugovorom o subvencioniranom kreditu obvezujete se i da nećete davati stan u najam.

Nekretnina se može  prodati, ali se kredit proglašava dospjelim u cijelosti i u tom slučaju treba vratiti cjelokupni iznos subvencije. Iznos subvencije nije potrebno vratiti ako se kredit proglašava dospjelim po isteku roka od 2 godine nakon roka subvencioniranja kredita.

Hoće li biti još APN natječaja?

Svi oni koji neće uspjeti ostvariti pravo na subvenciju ove godine imat će priliku 2023. godine, poručio je direktor APN-a Dragan Hristov. Za  iduću godinu osigurano je 50 milijuna kuna.

Dosad je odobreno oko 22 tisuće zahtjeva za subvencije. Prosječan iznos subvencioniranog stambenog kredita je 75 tisuća eura, prosječni mjesečni anuitet koji korisnici otplaćuju iznosi 378 eura, a mjesečna subvencija 125 eura.

Prosječna efektivna kamatna stopa za 2021. iznosila je 2,48 posto, a za ovu godinu 2,36 posto. 

Prosječna dob korisnika kredita je 32 godine, a prosječni rok otplate 22 godine, naveo je Hristov.

Pomoćnik direktora APN-a za subvencioniranje stambenih kredita Goran Golenić izvijestio je da je dosad najviše subvencija odobreno na području Grada Zagreba, dok iza njega slijedi Osječko-baranjska županija.

Važno je spomenuti i činjenicu da su cijene nekretnina porasle zbog velike potražnje, pa se ostvarilo predviđanje stručnjaka da će se učinak subvencije time anulirati. No, kako je kod nas vlasništvo poželjnije od podstanarstva, interes za kupovinom nekretnina ostaje prisutan na tržištu.

Na brojne primjedbe odgovorio je novi ministar graditeljstva Ivana  Paladina. Siguran je, kaže, da su obitelji koje su program iskoristile njime i zadovoljne. No, najavio je da će se ove godine sagledati sve dostupne analize o kretanju cijena na tržištu nekretnina, kao i utjecaja ovog programa.

Paladina je rekao da su cijene na tržištu nekretnina u posljednjih 10-ak godina rasle gotovo u svim zemljama EU-a, a u mnogima su cijene rasle i po nekoliko puta više nego kod nas.  Stoga, ustvrdio je, pitanje utjecaja na kretanje cijena nekretnina u Hrvatskoj je zasigurno višedimenzionalno te sigurno nije podložno isključivo utjecaju ovog programa.

“Nastavno na analizu, tijekom ove godine ćemo donijeti daljnje korake i sigurno ćemo uzeti u obzir i sve one komentare stručnjaka s tržišta nekretnina koji su ih iznosili u prethodnom razdoblju”

Ivan Paladina, ministar graditeljstva