Što je tabularna izjava?

Našli ste nekretninu, prošli proceduru u banci, potpisali predugovor, ugovor, solemnizirali i što vas još čeka pitate se! Ima li još koja obveza ili trošak? Ima! Tabularna izjava. Bez nje ne možete dovršiti prijenos vlasništva, tj, upisati se na nekretninu 1/1. Što je tabularna izjava, koliko je važna i tko je plaća, pojasnila je Klara Kregar, agentica za nekretnine iz Starling nekretnina.

Tabularna izjava je dokument kojim prodavatelj daje kupcu neosporno pravo upisa u zemljišne knjige. Prodavatelj u tabularnoj izjavi izjavljuje da je nekretnina u cijelosti isplaćena i da su ispunjeni svi dogovoreni uvjeti. Mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Može biti dio kupoprodajnog ugovora ili zaseban dokument.

Klara Kregar, agentica za nekretnine u Starlingu

Tko plaća tabularnu izjavu?

Kako je riječ o važnom dokumentu koji vam omogućuje siguran upis vlasništva, preporuka je svakako da izjavu sa svim potrebnim podacima sastavlja odvjetnik.

Kod javnog bilježnika se izjava ovjerava, a ta se usluga plaća oko 6,50 eura. Napomena: svaki se potpis plaća zasebno. To znači ako su 4 suvlasnika u pitanju, cijena ovjere tabularne izjave će koštati 4 x 6,50 eura.

Tko plaća ovjeru ovisi o dogovoru kupca i prodavatelja. Kako kasnije ne bi bilo spora oko dodatnih troškova, najbolje je i tu stavku definirati u ugovoru.

Obveza prodavatelja je da preda tabularnu izjavu nakon što su ispunjeni svi uvjeti iz ugovora, a najvažnije, nakon isplate kupoprodajne cijene. Rok za izdavanje tabularne izjave je vezan za rokove i uvjete prema predugovoru/ugovoru o kupoprodaji.

Ukoliko prodavatelj ne želi predati tabularnu izjavu, a ispunjeni su svi preduvjeti za predaju iste, kupac može prodavatelja tužiti radi neispunjenja obveza iz kupoprodajnog ugovora.

Nakon primitka tabularne provodi se upis u zemljišne knjige.

Rubrika nastala u suradnji s agencijom