Nastavlja se APN-ovo subvencioniranje stambenih kredita i 2021. godine

Subvencioniranje stambenih kredita ide dalje! Sabor je izmijenio postojeći zakon na prijedlog Vlade i uz neke novosti natječaji će se provoditi kroz iduće tri godine. Za početak, od APN-a se očekuje da objavi prvi javni poziv.

U međuvremenu, riješene su sve ovogodišnje prijave.

APN  je obradila sve zahtjeve za subvencionirane kredite koji su zaprimljeni u posljednjem, petom po redu krugu prijava. Od ukupno 4.651 zaprimljenih zahtjeva, odobreno je njih 4.140, za 479 zahtjeva je zatražena dopuna, 8 zahtjeva je odbijeno a 24 podnositelja zahtjeva je odustalo. Dobra vijest za sve koji su čekali rezultate svojih prijava, a još bolja slijedi za sve koji se tek planiraju prijaviti za APN-ovo subvencioniranje stambenih kredita.

Subvencioniranje kredita ide dalje

Na potezu je APN, očekuje se njihov javni poziv za subvencioniranje stambenih kredita u 2021. Prema nekim procjenama, to bi se moglo dogoditi do proljeća. Kako doznajemo u agencijama za prodaju nekretnina, telefoni im već naveliko zvone. Kreditni posrednici već pripremaju dokumentaciju za svoje klijente.

Za nove subvencije osigurano je 50 milijuna kuna svake godine, a pozivi bi se trebali objavljivati jednom za svaku kalendarsku godinu. 

Promijenio se postojeći zakon koji je imao rok do kraja 2020. godine. Novi je rok 31. prosinca 2023. U te tri iduće godine APN će objavljivati nove pozive.

Svi koji su bili zainteresirani, mogli su dati svoje prijedloge i primjedbe na Zakon o subvencioniranju. Mnogi su zamjerili što se ne odobrava subvencioniranje za stanove u izgradnji, ali taj prijedlog nije prihvaćen, kao ni opaska da bi bilo dobro da se osigura kontinuirano trajanje programa, a ne samo jednom ili dvaput godišnje.

Novosti za buduće subvencioniranje stambenih kredita

Novost koju donosi izmijenjeni zakon o subvencioniranim kreditima je da kandidati moraju imati prijavljeno prebivalište na adresi kupljene ili izgrađene nekretnine najmanje dvije godine nakon završetka subvencioniranja kredita.

To je predloženo jer su na terenu utvrđene zlouporabe. Nigdje nije bilo propisano koliko dugo vlasnici nekretnina koje je država subvencionirala moraju u njima biti prijavljeni.

Novo je i da će subvencije biti odbijene podnositeljima koji su ih već dobili, te da se uplaćena sredstva neće morati vraćati ako se subvencionirani stan ili kuća prodaju radi kupnje većeg stana, kuće ili izgradnje kuće.

  • korisnik kredita, ali i članovi kućanstva moraju imati prebivalište na adresi kupljenog stana sve do isteka roka od dvije godine nakon roka subvencioniranja kredita.
  • uređuju se slučajevi u kojima nije potrebno vratiti uplaćena sredstva subvencija te se proširuju na prodaju stana ili kuće u slučaju izgradnje veće kuće
  • jasnije se određuje da se ne odobrava subvencioniranje kredita podnositeljima koji su to pravo ostvarili ranije
  • jasnije se definira status malodobne djece za koje se odobrava dodatno subvencioniranje kao članove kućanstva

Kako je izgledao APN natječaj do sada

Podsjetimo, subvencioniranje stambenih kredita je program stambenog zbrinjavanja u sklopu kojeg država preko APN-a, pomaže pri otplati dijela stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina.

Iako je potrebno dosta dokumentacije, kažu mnogi koji su se već prijavili, APN se svakako isplati, u svim slučajevima.

Program se provodi od 2017. godine i to jednom godišnje, dok su iznimno ove godine objavljena dva poziva – jedan u travnju, drugi u rujnu kada je zabilježen rekordni broj prijava.

Uvjeti za prijavu na APN poziv


Mogli su se prijaviti svi građani mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobrava  se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Rok subvencije produžuje se za dvije dodatne godine za svako novorođeno dijete za vrijeme trajanja subvencije. Prošle su godine donesene i izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojima se subvencija produljuje za dodatnu godinu dana po svakom djetetu koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit. U praksi to znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece pri prijavi, subvencija umjesto pet trajati sedam godina, a ukoliko dobiju još jedno dijete subvencija će trajati ukupno devet godina.

Koliko iznosi subvencija?

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita. Najveće subvencije dobivaju oni koji namjeravaju kupiti stan ili kuću ili izgraditi kuću u najnerazvijenijim područjima, dok 30 posto mjesečne rate kredita ide onima koji su odlučili kupiti ili izgraditi nekretninu u urbanim središtima poput Zagreba.  Unatoč tome, najveći broj stanova i kuća ipak je kupljen na najvećem, zagrebačkom tržištu.

Ako vam trebaju dodatne informacije, pogledajte najčešća pitanja i odgovore na njih.