grijanje

Novac za kupnju kondenzacijskih bojlera

20 tisuća kuna pomoći za kućanstva koja su oštećena u potresu, bez plina i tople vode

Kako do novca za kondenzacijski bojler?

Zagrepčani, građani Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije čiji su stanovi i kuće stradale u potresu mogu se prijaviti na poziv za sufinanciranje kupnje kondenzacijskih bojlera. Pojedino kućanstvo može dobiti 8 tisuća kuna po bojleru. Za  ovu „prvu pomoć“ osigurano je 41 milijun kuna što je dovoljno za oko 5200 bojlera.

U stvari se sufinancira 80 posto vrijednosti bojlera, pa ako je konačna cijena primjerice 10 tisuća kuna, od države je moguće  dobiti maksimalnih 8 tisuća kuna.

Tri  su načina prijave. Klasičnim putem, preko pošte, na prijemni ured Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  ili  preko njihove web aplikacije. U Fondu kažu da je dokumentacija relativno jednostavna. Potrebno je dostaviti tri dokumenta- dokaz o vlasništvu nekretnine, ponuda ovlaštenog distributera ili prodavatelja kondenzacijskog bojlera i dokaz da je nekretnina oštećena u potresu. Taj dokaz može biti nalaz dimnjačara, Plinare, upravitelja zgrade, potvrda Grada Zagreba i slično.

Ako je netko nakon potresa već samoinicijativno zamijenio bojler također može zatražiti povrat sredstava.

Svi detalji natječaja nalaze se na internetskoj stranici www.fzoeu.hr  na kojoj je i  sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda preko kojeg se građani mogu prijaviti  za poticaje za kupnju kondenzacijskih bojlera. Prije podnošenja elektronskih prijava, korisnici trebaju izraditi svoj korisnički račun, koji će nakon toga moći koristiti i za ostale Fondove programe sufinanciranja.

Sufinancira se  sanacija dimnjaka, ali i drugi nužni radovi, provjerite iznose

S novim kondenzacijskim bojlerom neminovno ide i sanacija dimnjaka. Taj dio radova, kao  i popravak zabatnih zidova, dizala te nužnu zaštitu zgrada od atmosferskih neprilika, uklanjanje opasnih dijelova zgrade po pojedinom kućanstvu moguće je dobiti 12 tisuća kuna.

Upravitelji zgrada i suvlasnici za tu „brzopoteznu“ obnovu moraju angažirati stručnjake. Troškovi će se nadoknaditi i svima onima koji su spomenute radove ili već obavili ili ih  obavljaju, a uvjet je predočenje računa i da svi radovi budu po pravilima struke.

https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/2020_05_11_upute_upraviteljima_i_vlasnicima.pdf