Je li etažiranje obavezno?

Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, vi ste ustvari vlasnik jednog nedefiniranog dijela te zgrade. Prije prodaje nekretnine mnogi se prodavatelji susreću s pitanjem je li etažiranje obavezno i što bi im taj postupak donio.

Etažiranjem se nekretnina dijeli na posebne dijelove koji se mogu koristiti kao samostalne cjeline i imati različite vlasnike. Poseban dio može biti stan, poslovni prostor, spremište, garaža i slično.

Je li etažiranje obavezno i što s njim možete dobiti odgovorila je Klara Kregar iz Starling nekretnina.

Etažiranje nije obvezno, ali svakako se preporuča. Ukoliko imate nekretninu koja nije etažirana, nećete je moći prodati kupcu putem stambenog kredita, jer nije točno određeno koji dio pripada isključivo vama. Banka u tom slučaju ne može provesti upis hipoteke. Postupkom etažiranja računa se korisna površina stana te idealni dio u zgradi. Razmjerno veličini stana, računa se i vaš udio u cijeloj zgradi.

Klara Kregar, agentica za nekretnine u Starlingu

Prednosti etažiranja

Etažiranje može imati brojne prednosti za vlasnike nekretnina. Jedna od najvažnijih je povećanje vrijednosti nekretnine, budući da se etažirana nekretnina može prodati u manjim dijelovima, što povećava broj potencijalnih kupaca i tržišnu vrijednost.

Koji su preduvjeti za etažiranje?  

  • Nekretnina mora biti upisana u katastar i zemljišnu knjigu te mora biti legalna.
  • Svi suvlasnici nekretnine moraju biti suglasni s etažnim elaboratom. Suglasnost za etažiranje se potvrđuje potpisom međuvlasničkog ugovora, koji je onda temelj za upis u zemljišne knjige.
  • Postupak se provodi na temelju etažnog elaborata kojeg izrađuju ovlašteni arhitekti, građevinari ili geodeti i međuvlasničkog ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice kojeg izrađuje odvjetnik.
  • Etažni elaborat se sastoji od grafičkog prikaza svih posebnih i zajedničkih dijelova nekretnine, tehničkog opisa nekretnine, izračuna korisnih površina te prijedloga upisa posebnih dijelova u zemljišnu knjigu.
  • Nije moguće etažirati samo jedan stan, nego isključivo sve što se nalazi na čestici koja je predmet etažiranja. 

Rubrika nastala u suradnji s agencijom