energetska-obnova-kuca

Energetska obnova obiteljskih kuća – pripremite se za novi natječaj

Natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća u 2020. godini objavljen krajem lipnja

Izvrsna vijest za sve koji planiraju zamijeniti vanjsku stolariju, staviti toplinsku zaštitu ili ugraditi neki sustav za korištenje obnovljivih izvora energije. Za ono u što odlučite investirati država će platiti 60 posto, pa ako radite fasadu koja košta 100 tisuća kuna, nepovratno možete dobiti 60 tisuća kuna. Isplati se proučiti što je sve potrebno za prijavu na natječaj koji će se i ovaj put odvijati po sistemu „najbrži prst“! A to znači da će se sredstva dodjeljivati prema redoslijedu pristiglih prijava dok se ne potroše osigurana sredstva.  Uzimat će se o obzir prijave koje imaju svu valjanu dokumentaciju.

Tko se može prijaviti za energetsku obnovu obiteljskih kuća?

Ušteda energije i novca, a time i  kvalitetniji život najvažniji su ciljevi ulaganja države u energetsku obnovu obiteljskih kuća, a najviše dobivaju građani koji su u opasnosti od energetskog siromaštva. Njima će država financirati 100 posto investicije. U tom Programu za ranjive skupine građana sudjeluju centri za socijalnu skrb koji bi trebali informirati svoje korisnike o mogućnosti koja im se pruža i dati  im preporuku za korištenje mjere ukoliko zadovoljavaju uvjete. 

Energetski obnovljena obiteljska kuća

Za sve ostale, država daje  60 posto investicije. Mogu se prijaviti svi građani.  U obzir dolaze obiteljske kuće u kojoj morate biti vlasnik ili suvlasnik.  Osnovni uvjet je da su kuće  zakonito izgrađene,  odnosno legalne. Drugi važan uvjet je energetski  razred zgrade. Na javni poziv mogu se  prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže.

Kuća može imati najviše tri stambene jedinice i građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Kako se pripremiti za javni poziv

Krajem lipnja objavljen je javni poziv u kojem su detaljno  opisani uvjeti i procedura prijave za građane koji žele dobiti novce za nove prozore, vrata, fasadu ili primjerice peć na pelete. Ili neku kombinaciju  navedenog. Dva ljetna mjeseca, srpanj i kolovoz trebala bi biti dovoljna za pripremu potrebne dokumentacije jer u rujnu kreću prijave.  

U programu  za 2020. dokumentacija koja je potrebna za prijavu na javni poziv se ne sufinancira, pa treba računati na taj trošak. Energetski pregled i energetski certifikat plaćate sami. Izuzetak je Varaždinska županija koja svojim građanima omogućuje 5.000 kuna bespovratnih sredstava za izradu kvalitetne tehničke dokumentacije.

Bit će tu dosta posla za energetske certifikatore jer se očekuje više od  10 tisuća prijava.

Obvezna dokumentacija za energetsku obnovu kuća 2020. godine

Što će sve biti potrebno kako bi se dokazalo  prebivalište, vlasništvo i zakonitost građevine detaljno je  raspisano u javnom pozivu objavljenom 25. lipnja. Prijava će biti moguća samo on line, pa se na vrijeme treba otvoriti korisnički račun kako bi mogli dostaviti svu dokumentaciju preko  sustava za e-prijavu na javne pozive Fonda .

Pripremite:

 • Obostranu presliku osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e-Građani) ili Uvjerenje o prebivalištu
 • Zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće sukladno Zakonu o gradnji
 • Izjava prijavitelja i Izjava svih ostalih suvlasnika kuće (poveznica)
 • Ako je kuća dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline, potrebno je odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode
 • Dokaz vlasništva ili suvlasništva (izvadak iz zemljišne knjige u koji je kao vlasnik nekretnine upisana osoba koja traži obnovu, te nije potrebno da je u isti upisana i obiteljska kuća na kojoj će se provoditi mjere energetske obnove;  ili Potvrda suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar)
 • Ako se razliku brojevi čestica u dokazu zakonitosti i dokazu vlasništva, potrebno je dostaviti Uvjerenje/Potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica
 • Detaljnu ponudu izvođača radova za provedbu mjera specificiranih u Izvješću o energetskom pregledu, kojima se potvrđuje zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu
 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja
 • Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat (ne stariji od 13. studenog 2012. godine, koji je prihvatljiv ukoliko na kući u razdoblju nakon izdavanja energetskog certifikata nisu primjenjivane mjere energetske obnove; u protivnom je potreban certifikat izdan nakon provedenih mjera)
 • U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je i Glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br.112/17,34/18,36/19 i 98/19)

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


Kuća časti!

Maksimalni iznos sufinanciranja kojega je moguće ostvariti ove godine iznosi  204.000 kn, a može se  dobiti ako se kombiniraju sljedeće aktivnosti:

 • Toplinska izolacija vanjske ovojnice
 • Zamjena vanjske stolarije
 • Ugradnja najviše dva sustava OIE.

Građani će za prikupljanje i izradu potrebne dokumentacije imati dovoljno vremena tijekom ljeta jer će službeno zaprimanje ponuda započeti početkom 1. rujna 2020. u utorak od  9:00 sati.   Do tog datuma građani trebaju izraditi i aktivirati svoj korisnički račun u sustavu za e-Prijave na javne pozive Fonda te imaju mogućnost ispuniti Obrazac za prijavu i učitati potrebnu dokumentaciju. Klik na gumb Prijavi se moguć je tek  1. rujna od 9 sati.

Nakon što prijave budu obrađene, prijavitelji kojima budu odobrena sredstva od Fonda će dobiti Odluku i Ugovor o sufinanciranju, a korisnici sredstava imaju rok od 24 mjeseca od dana potpisa ugovora za provedbu energetske obnove i dostavu potrebne dokumentacije za isplatu odobrenih sredstava.

Više informacija o Javnom pozivu za građane dostupno je na e-mail adresi: obiteljske2020@fzoeu.hr